ایمادا - IMADA

ایمادا برندی ژاپنی که در ساخت فشار سنج و نیرو سنج کششی و فشاری تبحر دارد . محصولات برند ایمادا (IMADA) از بهترین های دنیا در زمینه فشار سنج ها ونیرو سنج ها به حساب می آیند. جهت اطلاعات بیشتر، به لینک کاتالوگ این محصول در ذیل مراجعه فرمایید

IMADA_kaviyan-Co