کانون - kanon

برند ژاپنی که دارای گروهی خاص از ابزار آلات اندازه گیری خصوصا کولیس های خاص می باشد. جهت دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به لینک موجود مراجعه کنید.

Kanon_kaviyan-Co